Projecte de qualitat

Missió de qualitat

Cercar l'excel·lència sobre tots els grups d'interès (clients, professionals, propietaris i la pròpia societat) amb projectes de millora contínua en tots els àmbits i actuacions, en un entorn de canvi permanent.

Principis de la política de gestió de la qualitat

  • Donar la millor resposta possible a les expectatives i necessitats dels nostres clients.
  • Fomentar la màxima participació i coresponsabilitat de tots els professionals.
  • Generar el màxim nivell de confiança a través d'una comunicació d'excel·lència.

Principis emmarcats en el compromís de l'entitat davant la necessitat d'adquisició de consciència envers a tenir Responsabilitat Social d'Empresa, tal i com queda definit en el nostre Codi Ètic.

Projecte de Qualitat 2013 - 2016

En base a les recomanacions del Pla Estratègic 2012-2015 i a la Política de Qualitat definida, aquest nou Projecte de Qualitat manté com a objectiu consolidar l'ús de les eines introduïdes en el 1r Projecte i que permeten gestionar la qualitat com a element bàsic del model de gestió de l'organització.

Descarregueu el Projecte de Qualitat 2013-2016

Nucli Promotor de Qualitat

Membres: Dr. M. Nolla, Dra. M. J. Liarte, Sra. P. Marron, Dr. J. Ribas i Sra. A. Roig.

Secretària: Sra. Agustina Sánchez. Telèfon 93 567 75 49.