Venda de loteria de Nadal

Taullel d'Informació de la Planta 0 de l'Hospital, fins el 13 de desembre

Lloc:
Taullel d'Informació de la Planta 0 de l'Hospital