Vídeos

Altres àlbums

Exposició "Del bacil de Koch a la salut per a tothom. Cent anys de l'Hospital de l'Esperit Sant