Vídeos

Altres àlbums

El canvi. Juny-juliol 2007 (vídeo cedit)

Vídeo cedit pel Servei de Cirurgia.