Distinció a l’Hospital per la seva bona gestió en prevenció

El premi reconeix l'esforç del centre per disminuir la sinistralitat laboral

La FHES ha rebut recentment un incentiu econòmic per la seva gestió en prevenció de riscos laborals, que atorga la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per mitjà d'Asepeyo, mútua col·laboradora d'aquesta institució. Aquest bonus reconeix que l'Hospital ha contribuït de manera contrastable a la disminució de la sinistralitat laboral per mitjà d'inversions quantificables i la implantació de mesures, polítiques i pràctiques preventives en tots els nivells de l'empresa.

El reconeixement s'ha atorgat un cop comprovada la concurrència dels requisits previstos, basats en la realització d'inversions en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals, el compliment d'una sèrie d'activitats preventives i el mateniment d'un nivell baix d'accidentalitat laboral durant el període d'observació corresponent a l'exercici 2012.

A l'acte de lliurament del premi, celebrat al mes de maig, van acudir el Sr. Josep Vidal, Director de RRHH; i la Sra. Mª Carmen Hidalgo, responsable del Servei de Prevenció.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

​Josep Vidal i Mª Carmen Hidalgo van recollir el premi