El 69% dels usuaris de Diagnòstic per la Imatge valoren el servei com a excel·lent

El 100% de pacients enquestats assegura que s'hi tornaria a visitar

Els usuaris del Servei de Diagnòstic per la Imatge (DPI) estan, en general, molt satisfets. Així ho demostra l'última enquesta de satisfacció realitzada al Servei, al novembre de 2015, on el 68,85% dels 400 usuaris preguntats li atorguen una nota de 9 o superior. A més, el 100% ha manifestat que tornaria a visitar-s'hi, la qual cosa situa aquests resultats notablement per sobre dels obtinguts en les anteriors enquestes. 

Els àmbits millor valorats pels usuaris són la puntualitat, la intimitat, l'atenció personal, la informació sobre la prova i el respecte dels drets del pacient, tots ells situats en un nivell d'excel·lència. La resta d'ítems milloren respecte de l'anterior enquesta, realitzada el primer semestre de 2015, però no superen la nota de 9. Com a aspectes de millora, es mantenen la necessitat d'identificació per part dels professionals i la comoditat de la sala d'espera.

Si prenem tot l'any 2015, amb dues enquestes realitzades a un total de 902 persones, la valoració global del Servei se situa en el 8,56.

Nou sistema d'enquestes telefòniques
Per primer cop, l'enquesta s'ha fet de manera telefònica, i no de forma presencial, com fins ara. Per fer possible aquest canvi metodològic, l'Hospital ha començat a treballar amb el Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple, que des del seu call-centre realitza les trucades als usuaris.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter