Recerca de possibles usos per als espais de l’Antic Hospital

L'Hospital ha signat un acord amb l'Associació Ecometta, per tal d'explorar la viabilitat de projectes relacionats amb els àmbits astronòmic i meteorològic

La FHES continua el procés de recerca de possibles usos per al Pavelló B de l'Antic Hospital, compatibles amb la seva missió i valors, i que contribueixin a la sostenibilitat financera de l'organització. Davant la dificultat de trobar un únic projecte que pugui finançar l'adequació de l'edifici, la intenció de la FHES és buscar diferents operadors que convisquin en aquest espai.


En aquest context, l'Hospital ha signat un acord d'intencions amb l'Associació Ecometta, per tal d'explorar la viabilitat econòmica de projectes vinculats a activitats de divulgació en l'àmbit astronòmic i meteorològic, que puguin encaixar en els espais de l'edifici. Ecometta ja ha fet una anàlisi inicial de possibles activitats susceptibles de ser incloses en el projecte i actualment es troba en procés de recerca i estudi per obtenir els plans de negoci necessaris.

Compartir a Facebook Compartir a Twitter

Imatge del Pavelló B de l'Antic Hospital