Seguretat del Pacient

La qualitat i la seguretat del pacient són indicadors essencials en l'àmbit sanitari i un dels objectius principals del Pla de Salut 2011-2015 de Catalunya, que busca "promoure les polítiques de seguretat i qualitat clínica per garantir la seguretat dels pacients". En aquest sentit, existeixen nombroses recomanacions basades en models d'excel·lència amb la finalitat de prevenir esdeveniments adversos als pacients i garantir la qualitat de les prestacions assistencials.

La direcció de la FHES està directament implicada en el desenvolupament de la política de qualitat del centre i actua en diferents àmbits, en línia amb el Pla Estratègic.

Entre d'altres, estan especialment desenvolupades les línies referents a:

  • Higiene de mans. Rentar-se les mans sovint evita infeccions.
  • Identificació activa del pacient. Portar el braçalet identificador evita errors.
  • Prevenció de caigudes. Tenir el pacient identificat i prendre les mesures adequades, ajuda a prevenir caigudes.
  • Prevenció de nafres per pressió. Tenir el pacient valorat i prendre les mesures adients, preveu lesions cutànies.

L'Hospital, per mitjà de la Comissió de Qualitat i Seguretat del Pacient, identifica noves iniciatives i pràctiques assistencials amb potencial de millora. Aquestes, juntament amb un programa de formació continuada dissenyat per  mantenir la cultura de qualitat i seguretat assistencial, conformen una línia d'actuació per la pràctica cap a l'excel·lència.

"Que no et faltin braços per rentar-te les mans", imatge guanyadora
del I Concurs de fotografia "Salveu vides; netegeu-vos les mans!",
organitzat en motiu del Dia Mundial de la Higiene de Mans del 2016

El braçalet amb les dades del pacient ajuda a evitar problemes d'identificació que es puguin produir durant l'assistència.